immortelle, Helichrysum stoechas, Luberon, mai 2007
image grande taille

immortelle

Helichrysum stoechas

famille: Composées

Luberon, mai 2007

Fleurs