Azet, Arbizon
image grande taille

Azet, Arbizon

Photo du mois