Saxifrage tridactyle, Saxifraga tridactylites, Vallée du Buëch, Hautes-Alpes , mai 2012
image taille réduite

Saxifrage tridactyle

Saxifraga tridactylites

famille: Saxifragacées

Vallée du Buëch, Hautes-Alpes , mai 2012

Fleurs