Saxifrage aizoon, Saxifraga aizoon, Pyrénées, 30 juillet 2004

Saxifrage aizoon

Saxifraga aizoon

famille: Saxifragacées

Pyrénées, 30 juillet 2004

altitude : 3000 m

Fleurs de montagne